Klanten werven en houden

Aanmelden voor deze webinar is niet meer mogelijk, het webinar heeft al plaatsgevonden. Bekijk het overzicht voor de webinars die we hebben gepland voor de komende periode.


Het is herkenbaar, we moeten klanten werven en we moeten klanten behouden. Iedereen heeft er dus wel iets mee. De ervaring leert dat veel campagnes bedacht worden vanuit noodzaak of vanuit een spontane ingeving. Of het nu vanuit een kader plaats vindt of vanuit een plan van aanpak, de opzet om klanten te werven en houden vraagt om een structuur die tot succes leidt. Als je het werven van klanten wilt verbeteren of klanten langer wilt houden is denken vanuit een kader wel belangrijk. Dit kader geeft je ook handvatten om spontane acties beter op te zetten.

Tijdens dit webinar kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar deze vraagstukken. We geven een structuur, handvatten, quick wins en tips. Na afloop neem je zeker een aantal punten mee die je gaat aanpakken en verbeteren.

Het webinar

Tijdens het webinar heb je via een chatfunctie de mogelijkheid om vragen te stellen. Een zogenoemde mediator ondersteunt onder andere bij het beantwoorden van de vragen. Om het webinar te kunnen volgen, heb je een pc of laptop met geluid en een internetverbinding nodig.

Datum en tijd

Het webinar wordt gegeven op maandag 13 juli van 19.00 - 20.00 uur.

Aanmelden

Je kunt je gratis aanmelden voor dit webinar. Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je de inloggegevens en instructies voor het volgen van het webinar. Inloggen kan vlak voor het moment dat het webinar begint (uitloggen kan op elk gewenst moment). Deelname aan dit webinar is gratis. De inschrijving voor dit webinar sluit op maandag 13 juli om 17.00 uur.