Marketing Trends voor 2017 - whitepaper

De (marketing)trend voor 2017: de digitale transitie gaat door!

De ontwikkelingen en trends volgen elkaar in een snel tempo op. De veranderingen die het gevolg zijn van technologische, ICT-gerelateerde en digitale ontwikkelingen komen en gaan sneller dan we soms kunnen beseffen, laat staan bijhouden. Ook het gedrag van mensen verandert en dat vereist een interne en externe koerswijziging van ondernemingen. Die laatste verandering is vaak nog complexer dan de verandering die bij mensen gaande is. Denk maar aan de investeringen die gedaan moeten worden. Dit betekent nieuwe en andere keuzes maken, ingrijpende beslissingen nemen en dan nog is de garantie voor succes beperkt. Een hectische tijd, voor mensen, ondernemers en marketeers. En zijn we niet allemaal inmiddels marketeer?

Met 'De 8 marketing trends voor 2017' wordt vanuit de gedachtegang dat er veel verandert in het werkveld door deze ontwikkelingen een beeld gegeven van deze veranderingen. We kijken naar deze ontwikkelingen, veranderingen en inzichten om aan te geven hoe we deze kunnen vertalen naar onze marketing- en communicatiestrategie. We kijken naar het veranderend gedrag van klanten en de impact daarvan op onze verdien- en businessmodellen.

 

Dit whitepaper is ingestoken vanuit een praktische wijze van denken en probeert de vertaalslag naar de alledaagse werkomgeving te maken. Het whitepaper moet ons inspireren en verder helpen met het verkrijgen en verbreden van onze eigen inzichten om daar vervolgens in de eigen praktijk een keuze mee te kunnen maken.

Marketing Trends 2017: het TrendRad

Aan de hand van het Trendrad 2017 bespreken we de 8 belangrijkste marketing trends voor 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De (marketing)trends op een rij:

  1. Digital Customer uitgewerkt in de thema's: insight, behaviour, journey, gedigitaliseerd en offline
  2. Digital Organization uitgewerkt in de thema's: sharing, business modelling, toegevoegde waarde, disruptief, klant vanuit b2b, b2c, h2h
  3. Data Development uitgewerkt in de thema's: internet of things, big & small data, behoefte als basis, vanlue by data
  4. Digital Awareness uitgewerkt in de thema's: onvoorspelbaarheid, consuminderen, bezit vs gebruik, offline vs online
  5. Digital Society
  6. Social Business
  7. Digital Footprint
  8. Digital Branding uitgewerkt in de thema's: merkontwikkeling, profiling, marketing communicatie sales en service

Wil je meer weten over dit onderwerp, download dan hier het whitepaper

In het trainingsaanbod van IDMK zijn diverse trainingen opgenomen die aansluiten bij de trends zoals die hierboven zijn beschreven. Zoals Big Data Marketing, E-Commerce en Conversie-optimalisatie.